Ανάκληση Παραχώρησης Δημοτικού Ακινήτου

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12168
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Ανάκληση Παραχώρησης Δημοτικού Ακινήτου

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Δημοτικό Σχολείο Πλακάδου (2).jpg
      ΘΕΜΑ : Χρήση κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Πλακάδου Γέρας

      ΣΧΕΤ : Αριθ.20/26-1-2015 επιστολή σας προς Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου

      Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής, σύμφωνα με την οποία έχετε προβεί στην παραχώρηση
χρήσης του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Πλακάδου, που σας είχε παραχωρηθεί από 24/1/2014
από το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου μας, για ανάπτυξη συγκεκριμένης
Πολιτιστικής δραστηριότητας ( Λαογραφικό Μουσείο Γέρας ), στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών - Κλασ-
σικών Αρχαιοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής :

      1. Η αποκλειστική αρμοδιότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων, ανήκει στον Δήμο
Λέσβου, ο οποίος δια των υπηρεσιών του χειρίζεται τα θέματα αυτά ανταποκρινόμενος σε σχετικά
αιτήματα φορέων του Δημοσίου.

      2. Εάν η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων διατυπώσει αίτημα παραχώρησης
θα εξεταστεί αρμοδίως.

      3. Βεβαίως δεν νομιμοποιείστε για την ενέργειά σας, η οποία είναι αντίθετη με τις ισχύουσες δια-
τάξεις του καταστατικού του συλλόγου σας.

      Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την λήψη
του παρόντος, να μας παραδώσετε το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Πλακάδου για το λόγο ότι
δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους σας παραχωρήθηκε.

      Ο Αντιδήμαρχος Δ. Ε.
      Γέρας & Ευεργέτουλα


      Νικόλαος Ψωμάς
Στέλιος Ε. Παππάς
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12168
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Re: Σχετικά δημοσιεύματα

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

     Αξιοποίηση τού διδακτηρίου τού πρώην Δημοτικού Σχολείου Πλακάδου

     20-11-2014 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=6&t=6536

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     Λαογραφικό Μουσείο Γέρας

     18-2-2014 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=6&t=5422
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση