Οι αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας & Ευεργέτουλα, κ. Νικολάου Ψωμά

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12158
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Οι αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας & Ευεργέτουλα, κ. Νικολάου Ψωμά

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

     ΑΔΑ: 7ΨΑΒΩΛΦ-ΜΧΜ

     Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2014 10:34:26
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Λέσβου
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... E%A7%CE%9C

     [...]

1. Τον κ. Ψωμά Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική
Ενότητα Γέρας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Γέρας και Ευεργέτουλα), με
αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον
έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις
ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες.

ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Γέρας.

iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γέρας.

v. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.

v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής.

vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να
καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα
στη δημοτική ενότητα Γέρας

ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
Γέρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα
Γέρας

xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Γέρας και
Ευεργέτουλα. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης
μορφής άδειας) των υπαλλήλων-Λήξιαρχων των προαναφερθέντων
Δημοτικών Ενοτήτων καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο
προαναφερομένος Αντιδημάρχος.
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση