Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί σε Δήμους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης αλλά και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Θέματα σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση
Απάντηση

Απάντηση