Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις τού Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12163
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις τού Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

      Καταβολή Τριακοσίων χιλιάδων ( 300.000,00 ) €, για έξοδα κίνησης
στους Προέδρους τών Τοπικών και Δημοτικών Ενοτήτων τού Δήμου Λέσβου

      ΑΔΑ ΩΡ5ΚΩΛΦ-ΠΧΗ | 12/02/2015

      https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

==================================================================

      Υπ' Αριθμ. 81/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής"Σύσταση και
Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής Ετους 2015
στις Δημοτικέςκαι Τοπικές Κοινότητες τού Δήμου Λέσβου".

      6/10-2-2015 Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής | Αρ. Απόφασης : 81/2015 (12/02/2015)
      ΑΔΑ: Ω42ΘΩΛΦ-ΟΞΧ

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

===================================================================


      - Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγ. Βαλεντίνου

      3 / 118/ 48 / 02-02-2015 (11/02/2015) | ΑΔΑ: ΩΡΝ9ΩΛΦ-ΝΓΦ |

      https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0
Στέλιος Ε. Παππάς
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12163
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Re: Σχετικό δημοσίευμα

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

      Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
καθώς και αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

      «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου».

      33 / 753 / 13 ε / 15-12-2014 (18-12-2015) | ΑΔΑ: 62ΤΠΩΛΦ-ΜΦΦ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%A6%CE%A6
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση