Νόμοι: 4051, 4093 και 4583

Θέματα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες υπηρεσίες, γενικής αστυνόμευσης - τροχαίας και σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 10995
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παπάδος Γέρας

Νόμοι: 4051, 4093 και 4583

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς » Δευ Δεκ 24, 2018 12:15 am

Συνταξιούχοι-.jpg
      Ν. 4583 / Φ.Ε.Κ. Α΄ 212 / 18.12.2018

     Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουα-
ρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις.

     Ν. 4093 / Φ.Ε.Κ. Α΄ 222 / 12.11.2012

     Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
     Ν. 4051 / Φ.Ε.Κ. Α΄ 40 / 29.2.2012

     Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου
Συνεννόησης του ν. 4046/2012.
Στέλιος Ε. Παππάς

Απάντηση