Σελίδα 1 από 1

Έγκριση καταστάσεων κατανομής δημοτικών βοσκοτόπων

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 12, 2015 2:46 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     Έγκριση καταστάσεων κατανομής δημοτικών βοσκοτόπων στη δημοτική κοινότητα Σκοπέλου

      4/9/1/17-4-2015 (12/05/2015) | ΑΔΑ: 7Σ94ΩΛΦ-Ν0Π

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... %9D0%CE%A0


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Καλάμι» του οικισμού «Τάρτι» Σκοπέλου

     3/ 8/ 2/ 16-3-2015 (12/05/2015) | ΑΔΑ: 7ΞΦΟΩΛΦ-Ω71

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... 6-%CE%A971

Re: Σχετικά δημοσιεύματα

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 12, 2015 2:50 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τής Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου

      10-3-2015 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=15&t=7081