Σελίδα 1 από 1

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τής Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Μαρ 09, 2015 11:48 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου

     6 / 200 / 18 /23-3-2015 (27/03/2015) | ΑΔΑ: 7Β5ΔΩΛΦ-21Δ
https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

      «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έναρξη διαδικασιών διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο δημοτικών
καταστημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου και συγκεκριμένα των ακινήτων που βρίσκονται στην κεντρ-
ική πλατεία:

     α) Δημοτικό κατάστημα συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. (πρώην μισθωτής Γ. Πέτροβιτς και πρώην κουρείο), με
προτεινόμενη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας 135 ευρώ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει
ως ενιαίος χώρος και μόνο ως «Καφέ-Ζαχαροπλαστείο»

     β) Δημοτικό κατάστημα εμβαδού 105 τ.μ., κάτω από το πολύκεντρο (πρώην μισθωτής καφενείο Καλλιόπης
Ξένου), με προτεινόμενη τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας 290 ευρώ»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


     Πάγια προκαταβολή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου

     13/03/2015 | ΑΔΑ: 7Α2ΙΩΛΦ-Τ6Ζ

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων - WC στο Τάρτι Σκοπέλου

      2 / 3 /1 / 25-2-2015 ] (09/03/2015) ΑΔΑ: ΩΜ7ΛΩΛΦ-Τ05

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


     Καταπολέμηση Δάκου περιόδου 2015 στον Σκόπελο

     2 / 4/ 2 / 25-2-2015 (09/03/2015) ΑΔΑ: 7Δ1ΥΩΛΦ-Ρ6Τ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... %A16%CE%A4

Re: Σχετικά δημοσιεύματα

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Μαρ 28, 2015 11:11 am
από Στέλιος Ε. Παππάς
     Αποφάσεις Συμβουλίου Δ. Κ. Σκοπέλου

http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=15&t=6654