ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Κ Σ 2ο 4/2011

Απάντηση
ΚΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 05, 2011 12:13 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Κ Σ 2ο 4/2011

Δημοσίευση από ΚΙΜΩΝΑΣ » Σάβ Απρ 30, 2011 7:27 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 5/ 2011.Στο Πέραμα Λέσβου σήμερα Δευτέρα 25 Απριλίου 2011 ώρα 19.00 ,στο γραφείο της Κοινότητας Περάματος,συνήρθε σε συνεδρίαση του κοινοτικό συμβούλιο,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,με θέματα ημερήσιας διάταξης :
<< Διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος >>.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1,- Κίμων Γ Χρυσίδης 1.- Ελένη Βαστιάνου
2.- Μιχαήλ Καραντώνης

Στη συνεδρίαση παρέστη ως πρακτικογράφος ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ευστράτιος Τσίχλας της Δ Ε Γέρας.

1Ο ΘΕΜΑ.
Εισήγηση προέδρου.
<<Σύμφωνα με το με αριθ.21735/14-4-2011 έγγραφο του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Λέσβου,θα πρέπει μέχρι τις 29 Απριλίου ,να γνωμοδοτήσουμε για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των ΚΥΕ . Από τη διαβούλευση που ακολούθησε, μετά την παραλαβή του εγγράφου ,με τους εκπροσώπους του νεοσύστατου συλλόγου των επαγγελματιών εστίασης και φιλοξενίας της Δυτικής παραλιακής ζώνης Ευρειακής-Περάματος-Μάρμαρου και Αύλωνα κόλπου Γέρας , προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του θερινού ωραρίου λειτουργίας κατά μία ώρα ,ήτοι από 23..00 σε 24.00. Κατά τα λοιπά το ωράριο να παραμείνει όπως έχει. Όσον αφορά το ωράριο μουσικής των ΚΥΕ κατά τις ημέρες των πολιάριθμων πανηγυριών Ιουλίου-Αυγούστου ,εξυπακούεται ότι λόγω τήρησης του εθιμικού θα πρέπει να είναι ελεύθερο μετά από τυπική άδεια του προέδρου της κοπινότητας >>.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 11/2011.
Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζεικαι γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :
<< αποδέχεται αυτούσια την εισήγηση του προέδρου που αφορά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής των ΚΥΕ κατά τη θερινή περίοδο κατά μία ώρα , ήτοι από 23.00 μέχρι 24.00 και το ελεύθερο ωράριο τις ημέρες των πανηγυριών του καλοκαιριού ,μετά από τυπική άδεια των προέδρων κοινοτήτων >>.

Περατωθείσης της συζήτησης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το παρόν το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κίμων Γ Χρυσίδης. Μιχαήλ Καραντώνης

Απάντηση