Πρακτικό 2/11 Απόφαση 6/11 Κ Σ Περάματος

Απάντηση
ΚΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 05, 2011 12:13 pm

Πρακτικό 2/11 Απόφαση 6/11 Κ Σ Περάματος

Δημοσίευση από ΚΙΜΩΝΑΣ » Σάβ Μαρ 12, 2011 5:37 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2 / 2011.
Στο Πέραμα Λέσβου σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 18.00 ,στο γραφείο της Κοινότητας Περάματος,συνήρθε σε συνεδρίαση του κοινοτικό συμβούλιο,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συνεχής απασχόληση δύο δημοτικών υπαλλήλων στην κοινότητά μας.
2. Μίσθωση αίθουσας για κάλυψη αναγκών της κοινότητας.
3. Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
4. Προτάσεις για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα θέματα :
 Κανονισμού καθαριότητας.
 Απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων-μηχανημάτων.
 Αθλητικών χώρων

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1,- Κίμων Γ Χρυσίδης 1.- Ελένη Βαστιάνου
2.- Μιχαήλ Καραντώνης
Στη συνεδρίαση παρέστη ως πρακτικογράφος ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ευστράτιος Τσίχλας της Δ Ε Γέρας.
4Ο ΘΕΜΑ.
Εισήγηση προέδρου.
<< Για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών μας πάνω σε θέματα :
1. Καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και διαχείρισης των απορριμμάτων , καθαριότητα κάδων , κ.λ.π.
2. Διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων-μηχανημάτων από τους κοινόχρηστους χώρους.
3. Επιμέλειας καλής κατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων ( κοινοτικά γυμναστήρια κ.λ.π..
Θα πρέπει και επιβάλλεται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα εποπτείας στους προέδρους των κοινοτήτων σε συνεργασία πάντοτε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο >>.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΌΣ 6/2011.
<<Το κοινοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στη δημοτική αρχή την αποδοχή της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην εισήγηση στους προέδρος των κοινοτήτων>>,

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το παρό το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.- Κϊμων Γ Χρυσίδης. Μιχαήλ Καραντώνης

Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 17-2-2011

Κ’ιμων Γ Χρυσίδης
Πρόεδρος Τοπ.Κοινότητας

Απάντηση