Πρακτικό 2/11 απόφαση 3/11 Κ Σ Περάματος

Απάντηση
ΚΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 05, 2011 12:13 pm

Πρακτικό 2/11 απόφαση 3/11 Κ Σ Περάματος

Δημοσίευση από ΚΙΜΩΝΑΣ » Σάβ Μαρ 12, 2011 5:21 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2 / 2011.
Στο Πέραμα Λέσβου σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 18.00 ,στο γραφείο της Κοινότητας Περάματος,συνήρθε σε συνεδρίαση του κοινοτικό συμβούλιο,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συνεχής απασχόληση δύο δημοτικών υπαλλήλων στην κοινότητά μας.
2. Μίσθωση αίθουσας για κάλυψη αναγκών της κοινότητας.
3. Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
4. Προτάσεις για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα θέματα :
 Κανονισμού καθαριότητας.
 Απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων-μηχανημάτων.
 Αθλητικών χώρων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1,- Κίμων Γ Χρυσίδης 1.- Ελένη Βαστιάνου
2.- Μιχαήλ Καραντώνης
Στη συνεδρίαση παρέστη ως πρακτικογράφος ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ευστράτιος Τσίχλας της Δ Ε Γέρας.
1Ο ΘΕΜΑ.
Εισήγηση προέδρου.
<< Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών των τριών οικισμών Περάματος,Μάρμαρο και Πύργων ( συνολικά 1.152 κάτοικοι ) ,απαιτείται η συνεχής παρουσία και απασχόληση ενός διοικητικού δημοτικού υπαλλήλου με γνώσεις χειρισμού Η/Υ,και ενός εργάτης γενικών καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία και παρουσία σε θέματα καθαριότητας και ευπρέπειας των παιδικών χαρών ,πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΌΣ 3/2011.
Το κοινοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στη δημοτική αρχή,
σε εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852 :
1.- Τον ορισμό δημοτικού υπαλλήλου με γνώσεις χειρισμού Η/Υ για τη γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών αναγκών του γραφείου της τοπικής μας κοινότητας.
2.- Τη μόνιμη απασχόληση εργάτη γενικών καθηκόντων για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Περάματος και για κάλυψη των γενικότερων αναγκών σε θέματα παρακολούθησης εύρυθμης λειτουργίας ύδρυσης,αποχέτευσης,παιδικών χαρών κ.λ.π.
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το παρόν το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Κϊμων Γ Χρυσίδης Μιχαήλ Καραντώνης.
Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 17-2-2011


Κίμων Γ Χρυσίδης
Πρόεδρος Τοπ.Κοινότητας

Απάντηση