Οι 13 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου - Αναλυτικά ονόματα και αρμοδιότητες

Θέματα σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση
Απάντηση
Πάρις Ν. Μαλιάκας
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: Πέμ Νοέμ 03, 2011 12:37 pm

Οι 13 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου - Αναλυτικά ονόματα και αρμοδιότητες

Δημοσίευση από Πάρις Ν. Μαλιάκας » Τετ Σεπ 03, 2014 9:25 am

dimarxeio lesvou.JPG
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1942 /2014

Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:1. τον κ. Τσουπή Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ii. Ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου. iii. Να υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περίπτ.ε ν.3852/10,ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII 175/2007, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία. iv. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής2. τον κ. Τζιμή Ευστράτιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης χωρις αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Δόμησης και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Αυτεπιστασίας Βορειοδυτικής Λέσβου και της διαχείρισης του ανθρωπινού δυναμικού του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Αυτεπιστασίας Νοτιοανατολικής Λέσβου. v. Τη μέριμνα σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου για τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων, που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία κλπ) vi. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες του. vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής

3. τον κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της 3Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών που στόχο έχουν τον εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας. iv. Την εκπροσώπηση του Δήμου, ως δικαιούχο φορέα πρότασης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων- ενεργειών καθώς και την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου ως Φορέας Πρότασης. v. Τον συντονισμό και την επίβλεψη ενεργειών για την καταγραφή της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. vi. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών του Δήμου Λέσβου. vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής.4. την κα Αντωνέλλη Αναστασία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 4ii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Προσφοράς iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών θέματα Ισότητας των δύο Φύλων. v. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες της. vi. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής.

5. τον κ. Αλβανόπουλο Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, έκτος των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. ii. Την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος Πρασίνου. iii. Την ευθύνη των Δασών και διαχείριση των υδάτινων πόρων. iv. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. v. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. vi. Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον έλεγχο αυτών. vii. Τη χορήγηση άδειων άσκησης επαγγέλματος. viii. Την προστασία της δημοσίας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή. 5ix. Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, περιπτέρων, προϊόντων καπνού, ιχνηλατών οχημάτων, εμπορικών εκθέσεων πλην διεθνών, ψυχαγωγικών παιδειών, κ.λ.π. την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, και χορήγηση των σχετικών αδειών επί των ανωτέρω. x. Μεριμνά και εισηγείται τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία κλπ) σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης. xi. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες του. i. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής

6. τον κ. Κατζανό Γεώργιο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, Καθαριότητας, χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Tην εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην της διαχείρισης των μηχανημάτων της Νοτιανατολικής Λέσβου (που εδρεύουν στη Μυτιλήνη). ii. Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο της κίνηση των οχημάτων του Δήμου, της κατανάλωσης καυσίμων τους και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. iii. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες του. iv. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής7. τον κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Τουρισμού χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για τις αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τμήματος Τουρισμού και Ναυτιλίας, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. iii. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου, καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. iv. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες του. v. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής8. την κα Ιωσηφέλλη Αθηνά καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εθελοντικών Οργανώσεων, Νέας Γενιάς και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, για τις αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα Νέας Γενιάς, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. ii. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης ΚΕΠ, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. iii. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού. iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη δράσεων και ενεργειών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. v. Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητες του. vi. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των πολιτών του Δήμου Λέσβου. vii. Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής9. τον κ. Βέρρο Ταξιάρχη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική Ενότητα Καλλονής (πρώην Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγ. Παρασκευής και Πολιχνίτου), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες. 8ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Καλλονής. iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Καλλονής. iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής. vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά. vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα στη δημοτική ενότητα Καλλονής ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα Καλλονής υλικών και περιουσιακών στοιχείων. x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Καλλονής xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Καλλονής, Πολιχνίτου, Αγ. Παρασκευής. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική άδεια ή άλλης μορφής άδειας) των υπαλλήλων-Ληξιάρχων που έχουν τοποθετηθεί στις προαναφερομένες Δημοτικές Ενότητες χρέει Ληξιάρχου θα εκτελεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος.10. τον κ. Αρμενάκα Εμμανουήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική Ενότητα Πλωμαρίου (πρώην Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Αγιάσου), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες. 9ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου. iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου. iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής. vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά. vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα Πλωμαρίου υλικών και περιουσιακών στοιχείων. x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Πλωμαρίου xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Πλωμαρίου και Αγιάσου. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης μορφής άδειας) των υπαλλήλων – Ληξιαρχων των προαναφερθέντων Δημοτικών Ενοτήτων καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος.

11. τον κ. Ψωμά Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική Ενότητα Γέρας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Γέρας και Ευεργέτουλα), με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες. 10ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Γέρας. iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Γέρας. iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής. vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά. vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα στη δημοτική ενότητα Γέρας ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα Γέρας υλικών και περιουσιακών στοιχείων. x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Γέρας xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Γέρας και Ευεργέτουλα. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης μορφής άδειας) των υπαλλήλων-Λήξιαρχων των προαναφερθέντων Δημοτικών Ενοτήτων καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος.12. τον κ. Αποστόλου Στέφανο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική Ενότητα Μήθυμνας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας, Πέτρας, Μανταμάδου), χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και 11βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω πρώην δημοτικές ενότητες. ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας. iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας. iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής. vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά. vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα στις δημοτικές ενότητες Μανταμάδου και Μήθυμνας. ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός των ανωτέρω δημοτικών ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων. x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των δημοτικών ενοτήτων Μανταμάδου και Μήθυμνας. xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας, Μανταμάδου και Πέτρας. Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή άλλης μορφής άδειας) του υπαλλήλου-Ληξιάρχου των ώς άνω Δημοτικών Ενοτήτων, καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος.13. τον κ. Ρούσση Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης. ii. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης. iii. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης. iv. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. v. Να συγκαλεί και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Περιοχής. vi. Να καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφει της αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά. vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. viii. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα στη δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης ix. Εποπτεύει και ελέγχει τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης υλικών και περιουσιακών στοιχείων. x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα Ερεσού-Αντίσσης xi. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες Ερεσού- Αντίσσης.Σε κάθε περίπτωση απουσίας (με κανονική ή αλλης μορφής αδειας) του υπαλλήλου-Ληξιάρχου, καθήκοντα Ληξιάρχου θα ασκεί ο προαναφερομένος Αντιδημάρχος. Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους ο Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί Αντιδήμαρχος, που θα ορίζεται με Απόφαση του Δήμαρχου.


Πηγή : http://www.lesvosnews.net

Απάντηση